Электроинструмент Makita по низким ценам
knee surgery

Northwind veritabanı için örnek komutlar

Yeni başlayan arkadaşlar için örnek sql komutlları. Anlaşılmayan yerleri sorabilirsiniz.

Select komutları :

use Northwind
select * from products
select ProductName,UnitPrice from products
select * from Shippers
select companyname,phone from Shippers
select * from Employees
select * from Employees as isciler
select LastName,FirstName from Employees isci
select lastname +”+firstname as [ad soyad] from Employees
select * from Products
select productname,unitprice,unitprice*1.18 as kdvli from Products

select * from Products
select productname,unitprice from products where unitprice>40
select firstname,city from Employees where city=’london’
select firstname,lastname,hiredate from Employees where HireDate>’1993′
select productname as urunadi ,UnitsInStock as stoksayisi from Products where UnitsInStock >= 17 and UnitsInStock <= 39
select ProductName,CategoryID from products where CategoryID =3 or CategoryID=5
select * from Orders where ShippedDate is null
select * from Orders where ShippedDate is not null
select CategoryID,UnitPrice,UnitsInStock from Products where CategoryID=5 and UnitPrice >20 and UnitPrice<300 and UnitsInStock is not null
select CustomerID,EmployeeID,ShipVia,ShipRegion from orders where (CustomerID = ‘DUMON’ or CustomerID =’ALFKI’) and EmployeeID=1 and ShipVia=3 and ShipRegion is null
select ProductName,ProductID,UnitsInStock from Products where UnitsInStock between 10 and 15

select firstname+’ ‘+lastname as adsoyad from Employees order by adsoyad
select ProductName,UnitsInStock from Products where UnitsInStock>50 order by UnitsInStock
select top 3 ProductName,UnitPrice from Products order by UnitPrice desc